måndag 8 september 2008

Kvinnor som gjort skillnad


Maud Olofsson visar boken som skrivits om några av centerpvinnornas pionjärer.
"Kvinnor som modigt, rakryggat och beslutsamt gått före och gett kvinnor ökade möjligheter till makt, inflytande, lika rättigheter och möjligheter".
I boken finns kampen för kvinnors rättigheter ... återkommer med exempel på den strid många kvinnor tog och som vi måste bli duktigare på att lyfta fram!
Centerkvinnorna firade också 75 år och samtidigt alla sina pionjärer med en Hjältinnedag.

Inga kommentarer: