tisdag 23 september 2008

Måndagen den 22 september

Måndag … startar som vanligt med möte med förvaltningschefen på BoU. Diskuterade info- ärenden inför nämnden, främst kritiken från Skolverket och en polisanmälan. Kanske borde Skolverket tänka om … om en skola gjort allt för att ta hand om en elev kan man ändå få kritik för att man t.ex. inte hade en Likabehandlingsplan eller gjort åtgärdsprogram. Människor kontra ett skrivet papper!

Justerade kommunstyrelseprotokollet, ett grannlaga arbete … hur var det vi sa, uppfattade vi det sagda lika, hur blev de nya att-satserna! Ibland är man överens ibland inte … att justera protokoll är vanligen inte dramatiskt. Men den gången det i ett protokoll stod ”soptipp” och jag ansåg att det skulle stå ”masstipp” … det handlade om ansvar om något otillåtet fanns nergrävt och skulle komma i dagen inom 15 år. Och i en masstipp får det självklart inte finnas sopor! Allmänningen fick vid markbyte en masstipp av kommunen och jag visste att det fanns sopor nergrävda. Självklart skulle ansvaret vara kommunens. Men det var länge se´n.

Gruppmöte i BoU … efter en stund kom en centerpartist och strax efter en moderat! Kd – representanten kom senare med tåget. Vi blev fyra eftersom en var i USA, en tröskade och en jobbade. Oppositionen var lika många så vi höll balansen, men det är tufft att vara fritidspolitiker. Vi får helt enkelt leva med osäkerheten om vika som kommer, för vi vill ju inte ha bara pensionärer, eller?

Oh, jag glömde lilltjejen som fick en tand under nämndsammanträdet, utan att ”det hördes!”

Ett nytt gäng samlas i kommunhusets kafeteria, vi hade Kommunfullmäktige som avslutning på dagen! Få ärenden och lite diskussioner. Viktigast var att få beslutet om organisationsförändringen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den kommer i fortsättningen att ha planeringschefen om chef, allt för bättra service till kommuninvånarna.

Det blev inte ”Lång dags färd mot natt” var hemma före nio! … och i morgon ska jag träffa elevrådet på vår 7-9:e skola och prata om hur de kan samarbeta med oss i nämnden. Från och till har vi diskuterat att ha ett Ungdomens parlament. Men det är svårt i små kommuner, utan gymnasieskola. Vi startar nu tillsammans med elevrådet, som är en redan etablerad grupp. Såklart ska inte bara BoU-ärenden synas av ungdomarna, men vi startar så här.

Inga kommentarer: