tisdag 30 september 2008

Varning för äldre!

Många av oss såg skylten i tidningarna, skylten som äldreboendechefen i Västervik ville ha utanför äldreboendet … och några av oss har sett skylten i Skottland. Skylten är en varningsskylt med två äldre böjda personer, en med käpp. Själv såg jag den i somras inte bara utanför äldreboenden utan även på en motorväg! Antagligen på förekommen anledning.

Känner att den här skylten snart kommer att behövas. Tänk, hur det kommer att bli när vi alla fyrtitalister om några år virrar omkring. Dessutom kommer inte kommunerna att ha enstaka stora boenden för äldre, utan det kommer att finnas äldre boende lite var stans! Och inte kommer vi att sluta köra bil heller, utan vi kommer säkert att virra oss upp på motorvägen emellanåt.

Nu, det är hög tid för regeringen att ge Vägverket i uppdrag att ta fram en skylt.

Inga kommentarer: