lördag 18 oktober 2008

Gör vi rätt saker, gör vi saker rätt?

Dags att se över Skolplanen. De kommunövergripande målen har omarbetats och nämndmålen ska därför anpassas. Sen 1992, kommunens födelseår, har det funnits flera skolplaner. Den första var ett jättejobb med mycket grupparbete, där både politiker och skolfolk satt med. Därefter har gjorts mer eller mindre genomarbetade versioner. En förstod jag inte alls … en kort en med underliggande dokument som skulle förändras efterhand! För några var den självklar, men de kunde aldrig förklara så jag förstod systemet!

Sen fick vi kommunövergripande mål, och nämndmål … men hur hängde de egentligen ihop med varandra? Jag kunde inte hitta logiken, fast jag fick förklaringar gång på gång. Ingen kunde förklara för mej, men alla andra verkade förstå! Vid sådana här tillfällen märks det tydligt hur vi är som personer, själv tillhör jag gruppen frågvisa … kanske frågar jag också för att jag vet att jag oftast inte är ensam om att inte hitta den röda tråden i resonemanget. ”Det är ju alltid informatörens skyldighet att informera så att alla förstår.” Det var t.o.m. så att en av våra skolor, hade mål som inte samanföll med nämndmålen.

Så kom Hon, sa att hon inte förstod … jag sa att det gjorde inte jag heller... Den nu gällande skolplanen på fyra sidor innehåller de kommunövergripande målen och nämndens mål, i samklang. Så ska det vara! Sen jobbas det vidare i förskolor och skolor, vi strävar alla mot samma mål. När 2008 års skolplan togs fram var även formatet viktigt. Planen skulle vara lättöverskådlig och kunna sitta på alla anslagstavlor för att läsas av föräldrar och personal. Nu finns den röda tråden ... som föresten är en del i utsmyckningen i vår högstadieskola, men det är en helt annan historia.

Nu arbetas 2009 års skolplan fram och på måndag är det dags för nämnden att besluta.

Inga kommentarer: