torsdag 2 juli 2009

Centerpartiets motion från 2002

Inför Öppna nämndmöten under mandatperioden
2003 – 2006

En demokratisk kommun lever för och genom sina invånare.
För demokratins trovärdighet är det en självklarhet att man som
röstberättigad medborgare någon gång under mandatperioden, skall
kunna informera sig om att representanter för det parti som man
röstat på, lever upp till det handlingsprogram man gick till val på.
Vi vill att kommunfullmäktige beslutar

Att införa Öppna nämndmöten i Gnesta kommun under
mandatperioden 2003 – 2006.

2002-11-25
Christer Stamm Ingalill Fredriksson Lena Lindberg
Mats Klasson Carl-Johan Olausson Katarina Hult

BESLUT ...Vår motion har varit ute på remiss till samtliga nämnder och alla har varit positiva till vårt förslag.

Nu återstår endast ett beslut i respektive nämnd och kommunstyrelsen, därefter är Ni alla Välkomna att lyssna. Start antagligen i augusti 2003.

Inga kommentarer: