söndag 5 juli 2009

Grundskolans organisation

De senaste två månaderna har det varit en intensiv diskussion om grundskolans organisation i Gnesta kommun. Förslag finns och beslut kommer att tas i augusti på barn- och utbildningsnämnden.

Frågan är inte ny, det kan man se i brevet nedan från Centerpartiet till föräldrar och personal i Stjärnhov och Laxne … brevet skrevs 2004!

Till
Föräldraföreningarna i Kvarnbackaskolan och Laxne Skola
Personalen i båda skolorna
Föreningen Laxnes Vänner

Den nionde juni var vi politiker inbjudna till Kvarnbackaskolan, för att lyssna till en presentation av Kvarnbackaskolans och Laxne skolas verksamhet. Med oss hem fick vi ett antal frågor och funderingar. I min hand har jag tre brev:
· ”Gnesta kommun behöver väl fungerande skolor!” (Hem & skola och personal i Kvarnbackaskolan.)
· ”Föräldrasynpunkter:” (utan avsändare)
· ”Öppet brev till politiker och kommunala tjänstemän i Gnesta kommun:” (Föräldraföreningen i Laxne skola, föräldrar till barn i Laxne skola och föreningen Laxnes Vänner.)

Jag gör ett gemensamt svar på dessa skrivelser från Centerpartiet.

Först ett stort tack till lärare och föräldrar för ett väl genomfört möte med information från både Kvarnbackaskolan och Laxne Skola och där kontakter skapades för fortsatt diskussion. När vi i Centerpartiet arbetade för kommundelningen i början på 90-talet var ett av argumenten, att vägen skulle bli kortare mellan medborgare och beslutsfattare, för tillsammans hittar man oftast bästa lösningen. Jag hoppas att Ni känner att vi lyssnar och bryr oss om Era synpunkter.

Nu är budgeten klar och antagen i kommunfullmäktige, inga elever bussas från Stjärnhov och Laxne 2005. Den borgerliga gruppens budget röstades igenom med 14 röster … övriga partier avstod från att rösta! Mandatfördelning i kommunfullmäktige, utan en naturlig grupp med majoritet, komplicerade budgetarbetet och vilken budget som skulle antas var osäkert in i det sista.

Det har funnits diskussion i vår borgerliga grupp om alternativa lösningar i Stjärnhov och Laxne, innan vi såg en ekonomisk omfördelning och att det inte var nödvändigt med några förändringar i Kvarnbackaskolan och Laxne Skola + Lommen 2005. Men jag hoppas att diskussionerna fortsätter och att vi alla ska hjälpas åt att hitta kreativa lösningar, eftersom elevantalet är ungefär lika de närmaste åren, innan de åter ökar.

Diskussionen om flytt av klasser beror på att klasserna, i flera årskullar, de närmaste åren kommer att vara små om det inte sker en inflyttning. Med en begränsad ekonomi och ett ökat elevantal på gymnasiet, kan det bli nödvändigt med förändringar på grundskolan 2006.

Men Centerpartiets förtroendevalda kommer att jobba för att vår grundinställning:
Hela kommunen skall leva inte bara blir vackra ord, utan den verklighet som vi alla vill leva i. Skolan är den centrala punkten i alla våra tätorter och för oss i Centerpartiet är kommunens vision om ”Närhet till service innebär att kommunen har skola och barnomsorg med hög kvalité inom nära räckhåll för invånarna”, en ledstjärna.

Byggnationen av småhus ser också ut att komma i gång i Laxne och Stjärnhov och då blir skolans vara eller inte vara än viktigare. Dessutom är en bra skola bland det första man tittar efter, innan familjerna bestämmer sig för att flytta. Allt hänger ihop, så nu hoppas vi på att byggnationen kommer igång … att barnfamiljer flyttar in och skolorna fylls av elever.

Vi kan inte lova att inget skall förändras, men vi kan lova att vara lyhörda och lyssna till Era förslag.
Så … nu håller vi tummarna för en positiv utveckling i Hela kommunen!

Med sommarhälsning från Centerpartiet
Gm. Ingalill Fredriksson

Inga kommentarer: