torsdag 9 juli 2009

Omorganisation ...

Med ett sjunkande barnantal i skolan är det många kommuner som ser över sin organisation. Kommuner som är mindre till ytan har det naturligtvis enklare, än en till ytan stor kommun med många små skolor. Skolpolitiker över hela landet har att ta beslut som är bäst för barnen och samtidigt ta ansvar för den kommunala budgeten.

Dagens huvudledare i DN, under rubriken ”Sätt kunskap först” tar upp kommunpolitikernas dilemma.

Ledaren hänvisar till en rapport från skolinspektionen ”Lärares behörighet och användning efter utbildning”.

Ledaren i DN slutar … ”Den som har gedigna kunskaper vet också hur man lär nytt och det ger en grundtrygghet för hela livet. Att offra det för några barnaår med förmodad trygghet i en liten skola i möten med få vuxna är inte klokt”.

Inga kommentarer: