fredag 21 augusti 2009

Brevsvar till en förälder

Vi försökte på föräldramöten under våren förmedla varför vi inte då och inte heller nu kan komma med detaljer när det gäller de olika förslagen i omorganisationsärendet till nämnden på måndag. Varken hur det kommer att bli organisatoriskt eller ekonomiskt. I juni tog vi beslut om en rambudget, en fördelning mellan kommunens olika verksamhetsområden. Varje nämnd och kommunstyrelsen tar sen under hösten beslut om sin egen detaljbudget.

Den omorganisation inom skolan, som ingår i vår budget för 2010, tar vi nu som ett eget ärende. Allt beroende på att vi ville möta er och diskutera, förmedla vårt förslag och lyssna till era tankar och förslag. Det framkom en hel del, från detaljer till hela genomarbetade förslag. Vi uppfattade att många av er föräldrar ansåg att år 4 borde få vara kvar på ytterskolorna. Några tyckte barnen var för unga för Frejaskolan. Så ändrades också vårt förslag till nämnden, F – 4 är kvar i Stjärnhov, Björnlunda och Laxne.

Nämndens detaljbudget följs upp varje månad och sker förändringar i verksamheterna flyttas pengar. Men vår rambudget måste hållas. Om nödvändigt kan en omfördelning även ske mellan nämnderna. Som ordförande i barn- och utbildningsnämnden har jag inte bara ansvar för nämndens ekonomi, utan för hela kommunen.

När vi i våras gjorde vår rambudget för 2010, togs besparingsförslag fram som stämde med den prognos som SKL då lämnade. Även de drygt 5 milj vi fick i vårproppen ingick. Att det nu kommit positiva siffror tar vi tacksamt emot, eftersom vi behöver en reserv. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det är en prognos från SKL, kan vara förändrad om två månader.

Jag anar att du läser min blogg och där har sett att små årskullar och olika lösningar inte är någon ny fråga. Kanske skulle vi ha löst frågan tidigare, men vi har ju hela tiden hoppats på inflyttning.

Inga kommentarer: