söndag 16 augusti 2009

Stor satsning för lägre hastighet på kommunala gator

Det är polisen som ska kraftsamla under vecka 34. Samtidigt genomför NTF:s länsförbund aktiviteter i några kommuner. Jag hoppas att Gnesta kommun är bland de utvalda, eftersom vi har en trafiksituation vid vår 7-9 skola som är oroväckande, vilket jag har tagit upp vid flera tillfällen.

Mer eller mindre fulla bussar och en stor mängd föräldrar som inom loppet av tjugo minuter, en halvtimme lämnar av elever … skapar en trafiksituation, som absolut inte är bra för eleverna.

Just nu diskuteras frågan i en grupp där både bussbolaget och kommunen finns med. I våras gjordes en elevräkning, för att få underlag. Man antecknade hur många elever som åkte med i bussarna upp och nerför Tingshusbacken. Räkningen gjordes under en vecka och man kunde konstatera att flera bussar hade under 10 elever!

När det sen gäller föräldraskjutsandet finns det kommuner där man vädjat till föräldrarna och de kommuner som förbjudit föräldrar att skjutsa ända fram till skolan.

Återkommer med resultatet från NTF:s hastighetsmätningar vid skolorna.

3 kommentarer:

kukkamariia sa...

Då kanske det är tokigt att bussa in ännu fler barn från Laxne, Stjärnhov och Björnlunda.... Inte bara med tanke på trafiksituationen i Gnesta utan att det är trafikfarligt att bussa barn på hala, oplogade vägar. Och så allt det andra: stora värden på landbygden går förlorade med mera, med mera. Lyssnar ni alls till oroliga föräldrar?
Hälsningar
Kukkamariia från Laxne

Malin Berntzen sa...

Yippie! Situationen är sedan ohållbar på freja och nu vill ni bussa in alla barnen från Laxne, stjärnhov, och björnlunda. Känns tryggt för oss föräldrar som redan har ångest för vad som kommer ske under hösten. Att det dessutom frekvent förekommer Mobbing och trakasserier på skolbussarna är ju inte heller någon hemlighet för någon utom möjligen er politiker.

Ingalill sa...

Bussarna har sin hållplats och släpper av eleverna på ett tryggt sätt.