onsdag 26 augusti 2009

Nämndsammanträdet den 24 augusti 2009

Jag har ett omväxlande arbetsliv just nu. Direkt hemma från nämndsammanträdet tog jag traktorn, hämtade och körde hem den nytröskade havren. Eftersom vädergudarna tycks gilla oss, fick vi av en hel del havre i går också. Regnet på förmiddagen har nu gett mej tid att skriva ner mina funderingar …

Beslutet som togs i måndags är sänt till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen.
Omorganisationsbeslutet för grundskolan i Gnesta togs enligt det framskrivna förslaget. S och MP yrkade avslag, voteringen utföll med 5-4. Ett tiotal åhörare ställde frågor under allmänhetens frågestund, men fick sen inte delta under ärendebehandlingen.

När jag summerar frågstunden och sammanträdet … uppkommer en undran,
”Varför är inte eleverna och deras resultat i fokus?”

Nej … vi pratade mycket om bussar! Detaljer frågades det efter, när kommer bussarna att gå, när går bussen hem och när går anslutningsbussen hem till eleven …
Bussarna körs av Länstrafiken och vi kommer att göra allt för att föräldrarna ska känna sig trygga, men vi kunde omöjligt komma med detaljer.

Sen 30 år tillbaka är alla bussar ordinariebussar, där många går på tider anpassade till skolan. Ett system för att hela kommunen skulle kunna leva. Eftersom det vore omöjligt kostnadsmässigt att ha både ”skolbussar” och en ordinarie busstrafik av den omfattning vi har idag. Allt ligger i samma uppgörelse med Länstrafiken och alla elever berättigade till skolskjuts, får busskort.

Det finns kommuninvånare och fanns hos åhörarna på nämndmötet de som hyser oro över bygden. ”Bygden kommer att utarmas, när det inte längre finns en skola upp till år 6 i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.” En nämndledamot saknade en beskrivning av detta i tjänsteskrivelsens konsekvensanalys till omorganisationsärendet. ”För självklart kommer Alliansens beslut att få konsekvenser för hela bygden.” Frågan är svår att diskutera, ingen av oss vet svaret i dag.

Stora förändringar är aldrig lätta, men jag har sen den 11 maj varit tillgänglig … svarat på frågor på föräldramöten, i telefonen, på mailen, på ICA och olika tillställningar där jag mött kommuninvånare. Mitt ansikte har analyserats medan jag svarat, mina tonfall har kritiserats och jag har fått kritik för att jag som en försiktighetsåtgärd, för oss alla … inte handhälsade i måndags!

”Varför är inte eleverna och deras resultat i fokus?”

Vi, i alliansgruppen, har försökt skapa förståelse för vårt ställningstagande, att elever i år 5 och 6 från Björnlunda, Stjärnhov och Laxne ska gå i klasser tillsammans med eleverna i Dansut- och Frejaskolan. För barnen är det vår övertygelse att det kommer att bli bra!

Inga kommentarer: