torsdag 28 januari 2010

Klippet ...

Jämställdhet är något som vi alla ska ha med oss vid allt beslutsfattande. När nu även politikerna ska vara med i projektet, kan jag tänka mej en föreläsning i kommunfullmäktige.

Att gå igenom varje enskilt ärende ur ett jämställdhetsperspektiv känns ogörligt … sa jag!


– Det vore bra med föreläsare
i ämnet, säger Ingalill Fredriksson
(C), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.

… i dagens Södermanlands Nyheter, fast mitt uttalande blev där ett förslag till vår genuspedagog som också ska ta reda på varför flickor visat sig mera stressade än pojkar i skolan.

Artikeln ligger inte publikt på SN ännu, så jag kan inte göra någon länk.

Inga kommentarer: