måndag 25 januari 2010

Två heta ämnen ...

Är just hemkommen från styrelsemöte i Gnesta Kommunkoncern AB. Ett kommunalt bolag med en styrelse på 3 + 2 ersättare, där 1 + 1 är kvinnor. Närvarande på mötet var även två manliga tjänstemän. Det kommer ju att stå namnen på personerna i protokollet, för forskarkontroll i ämnet.

Men kanske vi snart måste skriva in vilka som är män och vilka som är kvinnor efter namnen, för den framtida forskningens skull? Eller tror ni att vi om femtio år kommer ihåg vilka namn vi i dag har på kvinnor och män. Visst var det ett parti som tyckte att ”man kunde få ha vilket namn man ville”?

I vår kommun jobbar vi intensivt med jämställdhet. Vi började i förskolan, fortsatte i grundskolan och nu har vi flera projekt på gång för högre åldrar. Vi har sökt och fått pengar bl.a. från Skolverket.

Vi aspirerar på att bli Sveriges mest jämställda skolkommun!

Förra veckan sas, att om vi inte blir bättre på att välja in kvinnor i styrelserna, får vi göra som i Norge, lagstifta om kvotering! Bra att Maud gick ut och sa emot, inte ska vi väl behöva lagstifta!

Och … jag har fått en klocka! Den glimmar och glittrar, jag visar den gärna nästa gång vi ses!

Inga kommentarer: