måndag 20 juni 2011

Cykelväg prioriteras före vägkorsning

... kan man läsa i SN i dag
Sanningen är den att vägkorsningen inte ens fanns med i majoritetens framskrivna förslag. När några av oss tog upp "den av alla saknade rondellen", kunde majoriteten tänka sig att lägga den på 6:e plats, efter cykelvägar, förbättringar på Storgatan och utbyggd infartsparkering.

Alla paserar "stopp-korsningen" och vi anser att den ska vara på plats 1, före allt annat!

Inga kommentarer: