lördag 11 juni 2011

Politiskt beslutad omorganisation ...

Visst ska jag kommentera dagens artikel i SN. Men det är bekymmersamt att den nuvarande majoriteten inte intervjuas och inte ser till att det blir rätt i tidningen.

Har man på SN missat att den omorganisation som beslutades i år är ett rent politiskt beslut, medan beslutet i augusti 2009 föregicks av en omfattande diskussion mellan oss ansvariga politiker och tjänstemän. Ja, tjänstemännen står fast vid den omorganisation som vi i alliansen klubbade, men administrerar nu SVMP:s beslut! Läs gärna tjänsteskrivelsen i kallelsen till Barn- och utbildningsnämndens aprilsammanträde i år.

Sveriges ekonomi är i dag bättre än 2009, men ekonomerna är fortfarande oroliga för hur Greklands och Portugals ekonomiska problem kan komma att påverka världsekonomin och då även Gnestas ekonomi. Det vi nu vet är att majoriteten i Gnesta kommun, genom omorganisationen ökar kostnader för grundskolan och då måste sänka kostnaderna inom någon annan verksamhet. Var man ska spara vet jag inte i dag. Svaret kommer sent i höst när nämnden klubbar sin detaljbudget.

När beslutet togs i april i år … sa vi i alliansen ja till förslaget om valfrihet när det gäller val av skola. Men nej till att de tre ytterskolorna, Kvarnbackaskolan, Welandersborg och Laxne skola behandlas olika, när det gäller storleken på elevpengen.

Vi sa även ett bestämt nej till att beslutet endast togs i nämnden. Beslutet, från oktober 2009 var ett kommunfullmäktigebeslut och ”förhållandena har inte ändrats” … elevantalet har inte ökat … därför ska omorganisationen till KF för beslut.

Ärendet är sänt till Förvaltningsrätten i Linköping … för Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Frågan är kan ett ”kommunfullmäktigebeslut av principiell karaktär” ändras av en nämnd. Mig veterligt har inget svar kommit till kommunen ännu.

Inga kommentarer: