torsdag 9 juni 2011

"Helhjärtat samarbete som gynnar alla"

”För förskolecheferna och rektorerna i Gnesta är samarbete en
självklarhet. Tillsammans jobbar man för att se till barns och elevers
bästa – från förskola till och med vuxenutbildning.”

Läs här … hela artikeln i ”skolledarjobb”, som utges av Sveriges Skolledarförbund. GNESTA fyller sidorna 6 och 7.

Allt som sägs i artikeln … gläder mej i hjärtat! … eftersom jag varit ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i över fem år, men avgick vid årsskiftet. Jag är så stolt över den verksamhet som de skapat inom nämndens hela verksamhetsområde.

Inga kommentarer: