onsdag 8 juni 2011

Kommunstyrelsen i går ...

Vårens sista ordinarie kommunstyrelse var trivsam, även om det fanns åsikter som gick stick i stäv. Ordförande tog sig igenom dagordningen med ett leende på läpparna, tänk så det kan smitta!
Majoritetens Framtidsplan (budget) för de närmaste åren var uppe till beslut. Jag delar inte SVMP:s syn på valfrihet och deras synsätt på kommunala arbetsplatser. Vi i alliansen röstade för vår egen budget, där vi omdisponerar våra gemensamma skattemedel … i stället för arvoden satsar vi på våra ungdomar, badhus och utveckling av väntjänsten …

Upphandlingen … drift av kommunens VA-anläggningar avbryts … Vi har haft olika åsikter och ansvariga politiker anser att kommunen är den som är mest lämplig att sköta anläggningarna.
Ärendet ”Plan för infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder” blev en hel del diskussion om.

Den nödvändiga rondellen på Storgatan ute vid Stop fanns inte med på listan. Några av oss (5 ledamöter) ansåg att rondellen var ”Prioritering 1”, men vi förlorade omröstningen.

Majoriteten i kommunstyrelsen ansåg att listan skulle se ut så här:
1: GC-väg Klemmingsbergsbadet Etapp 1
2: GC-väg Klemmingsbergsbadet Etapp 2
3: GC-väg Häggvägen i Stjärnhov
4: ”Från rondell till rondell”
5: Utbyggd infartsparkering
6: Rondell vid Stop
7: Angöring bil och buss Frejaskolan
… en ledamot tog inte ställning!

Ni som vill läsa protokollet hittar det på kommunens hemsida nästa vecka, efter justeringen.

Inga kommentarer: