onsdag 24 augusti 2011

"Fler kompisar på Kvarnbackaskolan" ...

”Femmorna har kommit tillbaka”
… citaten är rubriker i dagens Södermanlands Nyheter.
Enligt tidningen har sju 5:or valt att gå i Kvarnbackaskolan, 13 elever går femte klass i Welandersborg och fem 5:or har valt Laxne. Centerpartiet är för valfrihet, men vi har också ansvar för att eleverna känner trygghet och att de får nödvändiga kunskaper i skolan.

Jag hoppas att vi som tidningsläsare kommer att få veta vad eleverna tycker!
För mej är det viktigare, än hur det var på lärarnas kick-off. ”Det var väldigt god stämning. Det fanns framtidshopp. Det har ju varit lite neråt ett tag, när man drog ner på skolan. Men nu är personalen vid gott mod.”

Vid omorganisationen, som jag var med och beslutade om 2009, kom eleverna i första hand!

Centerpartiet syn på skolan …
”Ett medvetet och tydligt fokus på den enskilde elevens förmågor, och en människosyn som bygger på tron att alla kan och vill utvecklas, borde vara självklarheter i alla skolor.

Varje barn behöver få höra att det finns någonting som man är riktigt duktig på, och att bygga vidare på. Ett barn behöver mötas med både ramar och kramar. Alla vi som finns runt ett barn eller en ung människa - oavsett om det är egna barn eller andras – har en absolut skyldighet att hjälpa varje barn att göra det allra bästa av de förmågor som hon eller han har, särskilt sina unika talanger.

Detta kräver en skola som är avsevärt mycket mer flexibel och individorienterad än den vi har idag, en pedagogik som möter varje barn där hon eller han befinner sig, där det kan gå lite fortare eller ta lite längre tid att nå målen, beroende på vilka förutsättningar man har.

Centerpartiet vill ha en skola som ser att människor lär på olika sätt, med många sinnen, och att det ena sättet inte är finare än det andra. Hela skalan från den extreme teoretikern till den mycket praktiskt lagde ska få chansen att lära utifrån sina förutsättningar likasom den som har lätt för att sitta still och den som får myror i benen redan efter en kort stund i skolbänken. Det är en skola som ser och uppmuntrar entreprenörerna bland eleverna istället för att se dem som enbart besvärliga.”
Klippt från Centerpartiets hemsida, ”skola”

Inga kommentarer: