tisdag 16 augusti 2011

Ska elever gå, cykla eller bli skjutsade?

Nu inför skolstarten är frågan högaktuell, alla media tar upp det och olika lösningar föreslås. En ständigt återkommande fråga är den täta trafiken på morgonen vid skolstarten, med bussar och skjutsande föräldrar. Tyvärr har det blivit så att ju fler föräldrar som skjutsar sina barn … ju farligare har vägen till skolan blivit och fler barn blir skjutsade.

För några år sen föreslog jag att Tingshusbacken skulle stängas av för motorfordonstrafik ett par timmar vid skolstart … alla bussar och bilar skulle stanna och släppa av på Torget … men sååå mycket upprörda känslor det blev! Man sa NEJ! till min motion …

Mina argument var att det skulle bli säkrare för de elever som bor i samhället och går upp till skolan. Eleverna skulle få tio minuters motion och en avgasfri miljö.

Jag har fått många anhängare under åren … jag vet att frågan nu diskuteras i Gnesta, för inte ska det väl vara så … att så många bussar ska åka upp till skolan? Jag hoppas på en bra lösning ... Vet ni hur många som sitter i varje buss uppför Tingshusbacken?

Inga kommentarer: