lördag 27 augusti 2011

Vem ska vi fråga chans på ...?

Gårdagens seminarium om regionfrågan i Regionförbundet Sörmlands regi, på Hedenlunda konferensanläggning … gav en bra genomgång av dagsläget. Frågan har ju diskuterats åtskilligt och jag tycker att Sverige just nu är som ett pussel där få bitar ännu hittat sin plats.

Västra Götaland och Skåne har sina regioner klara, men i övrigt är mycket oklart. Men det är bråttom att bjuda upp, kanske rättare sagt fråga chans på någon eller några andra län. Vem vill vara med oss i Sörmland?
Det är som med allt annat som är svårt att ta ställning till, man väntar in i det sista. Flera av länen runt Stockholm har frågat chans på huvudstadslänet, men fått nej! ”Är det de´ slutgiltiga svaret” … vem vet?

Centerpartiet har tidigare uttalat att vi vill ha ett regionparlament med direktvalda ledamöter. Västmanland och Sörmland är sant, men vem mer … Uppland … Östergötland?


Läs Ingers inlägg ...

Inga kommentarer: