onsdag 4 januari 2012

Grattis RUT, du är speciell!

Tre flugor i en smäll
Tänk om man kunde hjälpa fler att få ihop sitt livspussel, samtidigt skapa nya arbetstillfällen och dessutom motverka inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Det låter kanske för bra för att vara sant?
Sedan RUT infördes har många tusen nya arbetstillfällen skapats, samtidigt som framförallt låg- och medelinkomsttagare har fått hjälp i hemmet.
Det har lett till att kvinnor själva i högre utsträckning har kunnat skapa en vardag som passar dem. RUT gör att fler kvinnor kan välja hur de tillbringar sin tid.

… från Centerkvinnornas hemsida

Inga kommentarer: