fredag 27 januari 2012

Mycket GNESTA för pengarna ...

Läs dagens Södermanlands Nyheter … med ärenden på rull, vi får se hur de landar!?

… och TVÅ DAGAR MED BoU
Två dagar med nästan hela Barn- och utbildningsnämnden, varav dag ett tillsammans med förskolechefer och rektorer. I Gnesta har vi valt att skriva Kvalitetsredovisningar även om det inte är ett myndighetskrav.
Bra dokument, dels för oss ledamöter men också för föräldrar som ska välja skola. Redovisningarna kommer att ligga på kommunens hemsida inom en snar framtid.
Dag två fanns årsredovisningen för 2011 som grund, för oss ledamöter. Där finns en hel del som kommer att analyseras framöver. Lägger länkar här på bloggen, när årsredovisningen är beslutad.
Delar av nämndens redovisning finns med i den redovisning som omfattar hela kommunens verksamhet.
Nu läsning av handlingarna till Kommunstyrelsen på måndag ...


Inga kommentarer: