torsdag 12 januari 2012

Regionfrågan i Gnesta ...!

… från kommunens Hemsida

"Gnesta kommun anlitar SKL för utredning av länsbyte
Gnesta kommun har anlitat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att under våren 2012 utreda vad konsekvenserna och möjligheterna med ett eventuellt länsskifte från Sörmland till Stockholm skulle innebära för Gnesta kommun. Utredningen kommer att ligga till grund för framtida möjliga beslut.
Bedömningen är att ett länsskifte troligtvis kommer att innebära en skattehöjning för invånarna i Gnesta kommun, men hur liten eller stor höjning får utredningen visa.
Slutgiltigt beslut om vilken väg Gnesta kommun ska gå görs först när utredningen är sammanställd."
... SVARET till Landstinget Sörmland

Inga kommentarer: