lördag 14 januari 2012

Jag fryser ... och tänker på alla som var ombord på båten
År 1994 kapsejsade fartyget Estonia … jag var inte ombord, biljetterna var slut! Skulle åka 30 oktober i stället för 28 september!!!

Foto: AFP

Inga kommentarer: