onsdag 11 januari 2012

Särbehandling ...!?

Läser i SN … ”Inga EU-pengar till privat barnomsorg/ Privata aktörer känner sig utanför”.
Har man valt bort, eller glömt bort?
Vem var det man frågade … när nu den som samordnar ansökningarna på regionkontoret i Östra Mellansverige säger att det är absolut inte krångligt att blanda kommunala och privata förskolor.

”Effekten kan till och med bli bättre om man tar med de privata, eftersom det blir bättre spridning i området. Det borde vara bra för kommunens invånare om alla förskolor får kompetens” säger regionsamordnaren enligt SN.
Från kommunens Hemsida ...

"En viktig del av satsningen är att öka samverkan mellan olika verksamheter inom förskola, skola och vuxenutbildning." Hm ... 

Inga kommentarer: