torsdag 24 januari 2013

Ny brandstation eller bygga om den gamla ...?

… och en massa annat att fundera över!
På måndag är det kommunstyrelse, nästan tre hundra sidor att läsa … ett och annat diagram och en och annan karta, så allt är inte bara tung text. Ja, hur tänker SVMP göra med ärendet ”Nya bestämmelser för arvoden för förtroendevalda – ett återremitterat ärende”
och kommer majoriteten att säga OK till att ”fritidsgården ”Chill” överförs organisatoriskt till Barn- och utbildningsnämnden från och med augusti 2013”?
Kanske är det dessa två ärenden som kommer att diskuteras längst, men det finns ytterligare ärenden som kommer att trigga igång oss.

Jag håller ju även, samtidigt, på att läsa Kvalitetsredovisningarna från alla verksamheter inom BoU-förvaltningen … en väldigt intressant läsning, som kommer att läggas ut på Hemsidan så småningom. Har verksamheterna gjort det de var ålagda att göra? Om inte, varför? Allt finns att läsa …
Jag kan inte påstå att jag läser all text, säkert missar jag ett och annat stycke … eftersom jag läser ett stycke och jämför skolor och förskolor med varandra. Gör man lika eller olika och vem har fått bäst resultat?
Tittar t.ex på hur man hanterar ”Föräldrainflytande” på olika enheter. Tittar också på hur man tillser att personalen har ”God insyn i budget och beslutsprocess”. Man gör på lite olika sätt, vi får höra på vilket sätt de andra tycker det ska vara …

Förutom läsandet fixar jag mat, tvättar, stryker och plockar undan julen … men har också varit på utflykt i dag. Till Björnlunda, till Wattrangsborg närmare bestämt, där Miljö- och byggnämnden hade nämndsammanträde. Ja, det var inte nämndens dagordning som lockade … utan informationen från Räddningstjänsten.

Redan före valet 2010 uppmärksammades vi politiker på hur miljön var på brandstationen. Utredning gjordes och en diskussion startade … skulle vi renovera eller bygga nytt? Det räknades minuter från stationen, ut till kommunens alla hörn … insatstider, från den nuvarande stationen eller skulle vi kanske bygga ny på annan plats? Vi blev inte klara med beslut innan årsskiftet/ vi förlorade valet/ den nya majoriteten avbröt utredningen för att titta på andra alternativ!!! 

Det är två år sen, samma problem kvarstår och efter att ha lyssnat i dag känns ett beslut lååångt borta! Vi som var åhörare, får inte fråga!, men vi förstod att det fanns ett underlag med framräknade kostnader … som ingen i nämnden tycktes ha läst!

Jag vet inte på vilket bord ärendet ligger, bara att det måste göras något och det snart!

Inga kommentarer: