torsdag 31 januari 2013

Dag två för Barn- och utbildningsnämnden ...

Förmiddagsdiskussion om vad vi pratade om i går … och, på eftermiddagen gick vi igenom majoritetens årsredovisning, där vi kan se hur väl de anser att de uppfyllt målen. Men avsnitt 5: Ekonomi, saknas helt i dagens arbetsmaterial.

Här i årsredovisningen ska även finnas en redovisning av ”Samarbete ska även finnas med högskolor.”, så står det i skolplanen. Sägs att det finns redovisat under Mål 12 i årsredovisningen. Den GRÖNA färgen vid mål 12 indikerar att MÅLET ÄR UPPFYLLT!

Så nu ska jag se hur samarbetet med högskolan har varit under 2012! Konkret! Återkommer ...

Inga kommentarer: