tisdag 15 januari 2013

Skogsarbete, Vattentorn och föreningsstöd!

Start med stamkvistning i en tallplantering, gäller att passa på när det inte är så mycket snö på träden … så i dag får yxan vila.

Styrelsemöte i Vattentornsföreningen med planering inför ett spännande år. Vi har fått Leader-pengar och ska med några enklare insatser göra vattentornet tillgängligt för Gnestaborna. Vet att många är nyfikna på hur det ser ut inuti och hur utsikten är uppifrån … från tornet som en gång försörjde samhällsborna med vatten i kranarna.
Jag återkommer när vi är klara med aktivitetsplanen för 2013 …

Sen har det under dagen funderats mycket över ett beslut som togs på Kultur- och tekniknämnden i december. ”Nya taxor för uthyrning av Elektron och idrottshallar samt idrottsplatser.” … kanske skulle man ha tänkt efter före, kanske skulle man ha tagit reda på vilka som hyr dessa lokaler … för som det är nu staplas frågorna på hög i stället för att läsning av nämndärendet ger svar.

Syftet var gott … hyrorna hade inte höjts på flera år, man skulle höja så det blev som i vår omvärld och allt skulle bli mera rättvist! … eller!
Men höjningen blev ”stor” för privatpersoner … eftersom kommunen bara ger en subvention till ”föreningar” … så nu uppmanas irriterade privatpersoner att bilda en förening, för att på så sätt komma i åtnjutande av kommunal subvention! Frågan som nu infinner sig … VEM KAN FÅ FÖRENINGSSTÖD?

Inga kommentarer: