måndag 28 januari 2013

Pensionärerna blev utan guldkant ... kommunen hade inte 50 tusen!

Kommunstyrelsen startade med två informationspunkter … från Kollektivtrafikmyndigheten och från Gnestas bolag.
Tio minuters kafferast …
... sen dagordningen, där första ärendet var det återremitterade ärendet angående arvoden för förtroendevalda. Enligt L-G hade ärendet ”gått för snabbt” så majoriteten yrkade på återremiss!!!

Ärendet har varit ”på väg” i snart ett år … så tycker majoriteten att det gått för fort. Ja, vad ska man säga … hur svårt kan det vara att majoriteten sätter sig ner och pratar med varandra … tills de kommit fram till ett beslut.

Sen var det ärendet med fritidsgården Chill … som enligt beslut ska få sin hemvist i Barn- och utbildningsnämnden. Men majoriteten kunde inte tänka sig att ledamöterna i nämnden tog fram ett dokument med ”Mål och inriktning för Chill” … jo vi får skriva fram, men sen ska det till överprövning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Varför? ... SVMP har ju majoritet i nämnden, KS och KF? Beslutet blir ju detsamma om det diskuteras på ett eller tre ställen. Eller blir det inte det … tänker SVMP diskutera sig fram till beslut ”inför öppen ridå?”

Ingrid hade lämnat in en motion om att pensionärerna skulle kunna välja att få hem mat från något av kommunens privata näringsställen. Som lite omväxling till maten hemtjänsten kommer med, för att sätta lite guldkant på tillvaron … Hemtjänsten skulle då hämta mat på t.ex. Gnesta Strand. 
I Trosa finns möjligheten och där har man räknat fram att kommer att bli en extrakostnad för kommunen på 50 000 kronor.
Men i Gnesta blir det ingen guldkant för pensionärer som inte kan gå på lokal själva … ”Valfrihet för ätande med matdistribution avslås med hänvisning till det ekonomiska läget.” Det var snålt …!

HÄR ... och ... HÄR  kan ni läsa ärenden från kommunstyrelsen.

 ... och en liten vinbärsbuske

Inga kommentarer: