tisdag 15 januari 2013

Skolriksdag ...!


Skolriksdag
6 - 7 maj 2013

Styrning • Ledarskap • Resultat 
"Sveriges Kommuner och Landstings fjortonde Skolriksdag har temat Styrning, Ledarskap, Resultat.
Under två intensiva dagar diskuterar deltagare, ledande forskare och praktiker tillsammans hur ett gott ledarskap kan öka skolans måluppfyllelse.
* Hur leder vi i rätt riktning?
* Hur skapar vi förtroendefulla relationer mellan politiker, tjänstemän, lärare, skolpersonal, elever och föräldrar?
* Hur lyfter vi fram och uppmuntrar förebilder inom skolan?
Alla skolor ska vara bra skolor.
Genom att byta namn från Kommunal Skolriksdag till Skolriksdag vill vi göra det tydligt att frågeställningarna omfattar såväl kommunala som fristående skolor.
Skolriksdagen är en mötesplats för att tillsammans diskutera skolans framtidsfrågor."

Inga kommentarer: