onsdag 26 november 2014

Budgetdebatt i Landstinget

Strax nummer 16 i talarstolen, Axel Wevel (C)... Men listan är lång för att få säga sin mening, nu på ärende 18. Men alla 41 ärende ska vara beslutade innan vi går hem i dag! Eller rättare sagt, innan vi åker till Skavsta?

Inga kommentarer: