torsdag 27 november 2014

Landstingsfullmäktige gav oss uppdrag ...


Så långt hade vi hunnit bland ärenden, på Landstingsfullmäktige dag två ... 15.30! Och i dag fick jag röstningsdosa. Det har varit många osäkerhetsfaktorer måste jag få säga. Kallad/ inte kallad och får dosa för att begära ordet eller inte. Allt är säkert klart till mars, då vi har nästa möte.

Vi har beslutat om en ny politisk organisation, arvodesregler och regler för partistöd. Antagit mål och budget för 2015 - 2017, beslutat om Etiskt program för Landstinget Sörmland och beslutat om Kulturplan Sörmland 2015 - 2017.

Om ni vill läsa handlingarna i sin helhet finns de på Landstingets hemsida, där kan ni även lyssna på oss. Och så förrättades val ... jag kommer förutom att vara tredje ersättare i Landstingsfullmäktige, ledamot i Gemensam nämnd, vård, omsorg hjälpmedel, ersättare Stiftelsen Solbacka styrelse och Äldreberedningen.

Inga kommentarer: