tisdag 18 november 2014

Verkligheten kan se helt olika ut ...

... så var det på kommunfullmäktigesammanträdet i går när arvodesreglementet diskuterades. För ett parti var det viktigast att ekonomikontoret tog fram siffror på den totala kostnaden för arvoden. De jämförde gärna med det reglemente som togs beslut om förra mandatperioden, ja mer än fyra år sen!

Men senaste beslutet om arvoden togs i juni 2014 och om man räknar mellan Juni-arvodesreglementet och det vi tog i går, är det en marginell sänkning. Ett parti ville ta bort oppositionsrådet och dela ut pengarna till oss alla 13 i oppositionen.

Ett parti avstod och ett/flera ville ha återremiss. Vi voterade om ifall vi skulle ta beslut i går eller återremittera. 22 ledamöter sa JA, 8 sa NEJ och en ledamot avstod. Beslutet om ett nytt Arvodesreglemente togs!!! ...

Sen beslöts om vilka som kommer att sitta i kommunstyrelsen, nämnderna, revisionen och arvodesberedningen. På kommunstyrelsen lottades den trettonde personen in. Lottningen stod mellan MP SD M/S ... M/S av gick med segern! Så nu är fördelningen av de tretton mandaten i KS att M/S har 9 ledamöter, C har 2 (Håkan Ekstrand och Ingalill Fredriksson), V en ledamot och MP en ledamot.
Ersättarna är fördelade M/S 5, FP har 1 och MP har 1 ersättare

Sluten omröstning gjordes när det gällde oppositionsråd och nämndernas 2:e vice ordförande. Inget konstigt med det eftersom oppositionen inte hade ett gemensamt förslag.

Jag valdes till 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden med 11 röster/ 4 röster för MP kandidat och 16 blanka röstsedlar. TACK FÖR FÖRTROENDET!

Spännande med alla nya ledamöter och "gamla" i helt nya roller!

Inga kommentarer: