tisdag 4 november 2014

Så var vi igång!

Nya sittningen i kommunfullmäktigesalen är spännande. Liknar inget annat, utan är en härlig blandning. Men såklart majoriteten till vänster och oppositionen till höger, eller är det tvärs om kanske ;-)

Vi valde kommunfullmäktiges presidium, ordförande valdes enhälligt och vice valdes genom sluten omröstning. Så nu finns på podiet Sven, Oscar och sekreteraren Jenny. Valdes också valberedning, med tre från majoriteten och så nominerades en C från oppositionen ... och en plats lämnades öppen, där var MP inte riktigt beredda.

Beslut togs om Pensionärs- och Omsorgsråd, en sammanslagning av Pensionärsrådet och Handikapprådet. En bra sammanslagning.
Jag fick medhåll om återremiss på svaret angående IT-motionen, vi tyckte alla att skrivningen kunde vara tydligare.

Vi sa ja till "Nytt reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård." Jag är nominerad från Landstinget till den nämnden. Ja det är mycket på gång!

Nästa kommunfullmäktige, om fjorton dagar, väljer vi ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna, spännande med nya sammansättningar. Ja, nu kör vi ...!

Inga kommentarer: