lördag 8 oktober 2011

Julkalenderslottet i Harlösa ...


Plötsligt dyker en riktig riddarborg upp, GPS:en visade vägen till det. Slottet är privat och idag i familjen Bergengrens ägo och är inte öppet för allmänheten. Här finns hela historien ...

vet inte varför huset byggdes, men nu är det Harlösa filialbibliotek! Är det någon som vet något om byggnaden?
Här kommer svaret!
Det sista tåget, en rälsbuss, skulle inkomma 9 juni 1955 kl. 20.07 men var av förklarliga skäl försenat. Drygt 500 personer hade mött upp och I7s musikkår under ledning av musikdirektör Gullstrand spelade. Efteråt blev det gravöl på Harlösa hotell med dans i hotellträdgården till dragspelsmusik. Kvällen till ära hade någon författat en visa till minnet av järnvägens tid i Harlösa.
Nyss sista tåget ånga' ifrån vår station
vi aldrig mer får höra dess kära visselton,
vår storhetstid med järnväg en saga blivit blott
och Harlösa tillbaka till ödeby har gått.
Med vemodsfyllda blickar tillbaka vi kan se
på tiden då vi ännu hade järnvägarna tre,
nu av den allra sista i kväll vi avsked tar,
sen blir det bara minnet och rälsen som finns kvar.
                                            Harlösa station, troligen vid invigningen 1906

Harlösa Station
Det gula stationshuset började byggas i maj 1905 och stod färdigt i december 1906. Det är byggt i jugendstil och uppfördes av Rönnberg & Gustavsson i Båstad för en kostnad av 17 800 kronor. Även posten var inrymd här. Efter nedläggningen av Dalby – Bjärsjölagård 1955 trafikerades spåren i Harlösa endast av godståg och stationen fyllde inte längre någon funktion. Fram till 1982 använde SJ stationsbyggnaden till skola för beredskapspersonal. Eslövs kommun förvärvade därefter byggnaden som nu används som bibliotek.
                                                         Harlösa station år 2002
Enligt ...

Inga kommentarer: