tisdag 11 oktober 2011

Kommer Gnesta att bli en modig kommun?

Politiker i nämndernas presidier (bara hälften kom) och förvaltningschefer var inbjudna till ett seminarium om ”Systemtänkande” … "Sättet att tänka styr prestationen".

Tänk ut ett system som snabbar prestationen … uppmanade föreläsaren. Det lät bra i mina öron eftersom jag tycker att mycket går alldeles för sakta. Kanske kan inte allt ”vara klart i går”, men visst tar många saker alldeles för lång tid, inte minst i den kommunala beslutsgången. Men vi har en demokratisk process, alla ska kunna komma till tals och kunna påverka … och det är bra.
Därför var det intressant om det nu fanns ett ”annat sätt att tänka”, det välkomnar jag absolut. Vår föreläsare hade några talande exempel och vi kunde konstatera att där behövdes förändring. Det ska bli spännande att få följa processen i vår kommun.
”Dålig service är bara dyrt! Bättre service kostar mindre!” … det låter väl bra?
”Systemtänkande innebär att man ställer om traditionell ledning och styrning som ofta är mer hierarkisk till att låta medborgarna komma med förbättringar och sätta kunden i fokus.”


Inga kommentarer: