tisdag 18 oktober 2011

Sicken vecka!!!

Fredag … Handlingar via mail på, för att få extratid att läsa … det var bra!
Tisdag … ordinarie handlingar via posten, med ofördelade miljoner
Onsdag  … ringde till ordförande  för att få veta hur ”de två miljonerna skulle fördelas” och fick då ett muntligt besked
Torsdag … ringde igen till ordförande, undrade om nämndledamöterna skulle få ändringarna skriftligt
Fredag … fick jag en Framtidsplan från kansliet via mail, utan ändringsmarkeringar och utan följebrev   
Måndag … till gruppmötet före nämndsammanträdet i går fick vi nya nämndhandlingar!!! … utan markeringar … vi fick leta om det fanns ändringar
Att bedriva oppositionspolitik under så´na förhållanden är nästan omöjligt. Ändringsyrkande och Reservation skrevs och skrevs om under veckan, allt efter senaste versionen av handlingar.

Tre timmar innan nämndmötet ringde ordförande och sa att Framtidsplanen skulle justeras direkt. Jag var av annan åsikt när det gällde hennes skäl och efter fråga till kommunal tjänsteman visade det sig att omedelbar justering inte behövdes.
Och eftersom jag inte är konspiratoriskt lagd, har jag inte för ett ögonblick trott att den icke nödvändiga snabba justeringens enda skäl var att vi inte skulle hinna skriva vår Reservation.

Länkar  till Alliansens blogg, där du kan läsa Ändringsyrkandet och Reservationen.


Inga kommentarer: