fredag 8 november 2013

Motionerar om giftfri vardag!Motion
Giftfri vardag kräver handling
De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen del, vet att det inte är lätt.
Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm, som kan leda till försämrad spermiekvalitet och större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer. Det här är helt ohållbart. Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ.
Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter, vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller leksaker som våra barn leker med.  Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag.
Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna räkna med att det vi köper inte är farligt. Centerpartiet arbetar för hållbarhet på alla områden och vår uppgift är särskilt angelägen idag.

Centerpartiet föreslår att Gnesta  kommun tar fram en åtgärdsplan för förskola och skola för att:


  • ·         Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter,
  • ·         Ersätta giftiga material med giftfritt material
  • ·         Använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling


2013 11 07 
Centerpartiet
Håkan Ekstrand
Mats Klasson
Lena Lindberg
Agneta Andersson
Ingalill Fredriksson

Inga kommentarer: