söndag 10 november 2013

OSA ... om svar anhålles!I morgon har vi kommunfullmäktigesammanträde … går nu igenom handlingarna en sista gång. Alla ärenden har ju tidigare diskuterats i kommunstyrelsen, så ibland är det svårt att ladda om och ha samma diskussion en gång till. Dessutom har vi efter KS skrivit reservationer och särskilda yttranden … 

Men jag är bekymrad över ekonomin som finns att läsa i Delårsrapporten … Det enda jag i dagsläget vet, är att Barn- och utbildningsnämndens förmodade underskott vid årets slut, baserat på siffror från augusti ungefär 7 miljoner.

På nämndpresidiet den 4 november fick jag veta att underskottet NU är lägre! I morgon när handlingarna skickas ut får vi i nämnden förhoppningsvis veta hur siffrorna ser ut OCH vad majoriteten tänker göra för att få en ekonomi i balans. 

I KF-handlingarna finns hela kommunens Budget 2014. Där jag med tanke på den redan nu för stora kostymen i Barn- och utbildningsnämnden, inte tror att de kan hålla budget utan några förändringar. Ja, det ser svårt ut redan från början …

Det finns en hel del att jobba med … mycket att diskutera. Ja hur blir det med Liljedalshemmet? Är det inte dags att släppa in oss i oppositionen i diskussionen? Och när kommer Badhusbygget igång? Kommer vi att kunna få ett renoverat badhus inom den kostnad som sagts, med ombyggnaden som anses nödvändig? Blir det dyrare … bygger vi nytt såklart! Sen är det brandstationen … där en ny måste byggas … och majoriteten bara förhalar …!

Finns en hel del att jobba med … det kan man även se i handlingarna … fem motioner från Allianspartier där ”Handläggning pågår”.·          ”Ta fram ett kostnadsförslag på ett nybyggnadsalternativ av särskilt boende innan beslut tas om Liljedalshemmet”, inlämnad 2012-02-16
·         ”Trygghetsboende”, inlämnad 2012-10-30
·         ”Landsbygdssäkra politiska beslut”, inlämnad 2012-12-12
·         ”Samverkan mot klotter”, inlämnad 2013-02-06
·         ”Rökfri arbetstid”, inlämnad 2013-02-06

Inga kommentarer: