lördag 16 november 2013

Novembersammanträde med underskott.Vi har Barn- och utbildningsnämnd på måndag. Handlingarna kom i början på veckan.
Placerings- och köstatistiken visar att förskoleavdelningarna i tätorten blir fulla i början på året, hoppas att man har en plan.

Förskolorna i Ytterorterna har kö, om än bara ett par barn till varje. Där finns plats, även för barnen som bor i Gnesta.

Vi kommer att få nya Rutiner för budgetuppföljning. Men kommer vi att få några besparingsförslag?
Jag förstår egentligen inte vad det nya ärendet betyder. Ska jag tyda det som om Majoriteten NU inte vet hur ekonomin är varje månad? Eller kommer den ekonomiska uppföljningen nästa år vara ett ärende på dagordningen varje nämnd? Varför en förändring?
Men det som framgår är att årets underskott beror på att vi saknat ekonom! Och jag som trodde att en kommun var en politiskt styrd organisation, där politikerna har ansvar för att, den beslutade, budgeten hålls.

Bevarande- och gallringsplan, nämndens delegationsordning finns med i handlingarna, men vi skulle också ha fått den ekonomiska uppföljningen till och med oktober. Skulle eftersändas, men har inte synts till för nämndledamöterna ännu.

Inga kommentarer: