onsdag 13 november 2013

Verkligheten ser olika ut för oss ...


Att som kommunalrådet göra sig lustig över att Alliansen inte har så många förändringar i sin Framtidsplan visar bara att han inte tar verkligheten på allvar. Både Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har för ”stor kostym” eller kanske man ska säga att 2013 års kropp är för stor … kostymerna kommer att sprängas!

Det var tydligt på kommunfullmäktige i måndags där vi hade helt olika verklighetsbild … det är ett stort bekymmer!

 Fast nu tar jag upp nästa måndags möte … i Barn- och utbildningsnämnden!

Det blir underskott … i handlingarna läser jag ”Prognosen visar på ett underskott för 2013”. Så långt kan vi alla se och konstatera, trots att vi i oppositionen bara fått se siffror per den sista augusti. Kanske jag i dag får mailet som visar den ekonomiska ställningen efter oktober månads utgång.

”För att i fortsättningen säkerställa en budget i balans kommer antalet budgetuppföljningar under 2014 öka och ske vid varje nämndsammanträde.” … läser jag i handlingarna, med stigande förvåning … har majoritetspolitikerna inte vetat? Inte tagit reda på?

Under ”Förvaltningens synpunkter” läser jag … ”Rutinerna för budgetuppföljning både på verksamhets- och förvaltningsnivå har inte kunnat följas i tillräcklig grad på grund av att ekonom saknas under stora delar av 2013.

Men HALLÅ!!!
En kommun är en politiskt styrd organisation, där POLITIKERNA har ansvar för EKONOMIN!

Politikerna i Majoriteten visste redan i juni 2013 att vi i BoU- nämnden gick mot ett underskott … med eller utan ekonom. Det fanns att läsa i handlingarna … MEN inte en enda besparing tog politikerna fram, utan lämnade över till rektorer och förskolechefer att ”Hålla budget”!

SKYLL SEN INTE PÅ att vi inte haft någon ekonom!

Ja, det är just det som är problemet, därför vi höjer rösten och kanske låter aggressiva i Alliansen. Politikerna i majoriteten verkar inte förstå att de har en verksamhet … där intäkter från skatter och stadsbidrag inte räcker …

Fast då plussar man till AFA-pengarna, pensionspengar som betalades in av Alliansen förra mandatperioden. I år 7 miljoner och 2014 får Gnesta kommun 5 miljoner. Sen INGA MER PENGAR! Så 2015 sitter vi där med en ALLDELES FÖR STOR verksamhet och skatter och stadsbidrag kommer bara inte att räcka.

Om jag nu återgår till ärendet i BoU-handlingarna ”Rutiner för budgetuppföljning” … så blir det ju inte bättre av att vi ”får veta” hur ekonomin ser ut!

Det är handling som räknas … ALLA måste rätta mun efter matsäcken!

Inga kommentarer: