torsdag 14 november 2013

Stämmobeslut inom jämställdhetsområdetI det nya jämställdhetsprogrammet står att Centerpartiet ska verka för…
  • Att människor skall behandlas utifrån de individer de är, inte utifrån vilket kön de har.
  • Att reformarbetet för kvinnors rättigheter skall fortsätta och bedrivas på bred front i inrikespolitiken och utrikespolitiken.
  • Att lika lön ges för likvärdigt arbete.
  • Att kommuner, landsting och regioner ska organisera sitt arbete så att fler ges möjlighet att arbeta heltid.
    Lägger in en länk i morgon, så ni kan läsa alla punkter

Inga kommentarer: