torsdag 3 april 2014

Inte precis någon semestervecka ...Utan det har varit lågvecka, på lite olika sätt … sammanträdesfritt! Men det finns mycket att ta tag i … vi i oppositionen får läsa på Hemsidan eller i SN. Senast var artikeln i SN om ”56 miljoner för att renovera simhall”. Som ni kanske läst tillkommer projekterings- och upphandlingskostnader, så den rätta summan är 69 miljoner + oförutsätt! Och häromdagen fick kunde vi läsa om brandstationen på hemsidan.

Jag sitter med i en referensgrupp som diskuterat byggnationen av ett nytt Äldreboende. Där har vi varit överens, när alla äntligen förstod att ett nytt boende för våra äldre är det enda alternativet.
 
Vår slutrapport är klar och ska nu behandlas av Socialnämnden och kommunstyrelsen innan beslutet i KF. Därefter ska en politisk styrgrupp tillsättas, som ska följa arbetet tills vi har vårt nya Särskilda boende klart.

Utvärdering av Medborgardialogsmöten är också på gång … Och nu tänker man dra igång med Thuleparken.

MEN … man tycks alldeles ha glömt att vi, enligt beslut i kommunstyrelsen, skulle påbörja arbetet med en ny Översiktsplan senast i december 2013!

Inga kommentarer: