onsdag 30 april 2014

Jag kommer att besöka tre förskolor i slutet av maj ...

... tillsammans med oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage. Vi besöker en förskola i ytterområdet och två i centrala Gnesta. Besöken var planerade långt innan de Riktlinjer, som finns i dagens SN, över huvudtaget hade tänkts.
Men precis som vi kan läsa i tidningen har det även tidigare funnits regler för verksamhetsbesök. Om jag ska vara riktigt ärlig så borde man inte behöva skriva ner hur politiker ska uppföra sig, men tyvärr! Det är på förekommen anledning som Riktlinjer dyker upp ...
Men en annan mycket allvarligare del är att genom ett par snabba tryck på telefonen kommer det ut bilder i sociala media ... utan att fråga först! Vilket kan få allvarliga konsekvenser för enskilda person.

Så jag tycker att det är bra att det finns riktlinjer, som en tankeväckare, med det blev lite överdrift i den senaste versionen.

Inga kommentarer: