tisdag 29 april 2014

Många stora frågor för ställningstagande ...

I går Barn- och utbildningsnämnd med information om Kulturskolan och Elevhälsan, förutom nämndärenden och en hel del som jag lyfte som övriga frågor.
Det ser i dagsläget inte ut att behövas fler förskolelokaler inför hösten, men det finns ett krux. Föräldrarna kan endast anmäla sin önskan om plats 4 månader innan. Vi ska ändra tillbaka till de nödvändiga 6 månaderna, nästa nämnd, för att kunna planera ordentligt. Så vi vet inte hur behovet är i september!

Förskolan Skogsängen, som finns på Dansutskolans gård, har inget bygglov till höstterminen. Måste alltså ersättas med något annat. Majoriteten har vetat det en längre tid och jag förstår faktiskt hur de tänker. Nu ska förvaltningen utreda ... "och ge förslag till hur Skogsbäckens lokaler ska ersättas." Jag fick tillagt att förslaget ska presenteras för nämnden senast i juni, eftersom vi är ålagda vite om vi inte har utrymt lokalerna innan september. Så till dess måste vara löst.
Men det är ju alldeles för sent ... ska de förskolebarn som inte börjar förskoleklass delas ut till kommunens övriga förskolor. Hur har man tänkt, är föräldrarna informerade!?

Man planerar också att göra en långsiktig lokalförsörjningsplan för förskolorna. Det är väl gott och väl, men då måste den sen revideras varje år, så vi har ett aktuellt dokument. Och det här med årliga revideringar är inte prioriterat ... det hinns inte med och skjuts på. Flera dokument finns i kön ...

Direkt från ett möte till ett annat med stor övergripande, långsiktig fråga ... där vi efter diskussion var överens alla partier. Därefter Alliansmöte där vi diskuterade de mest aktuella frågorna här i kommunen. Kanske mer en genomgång än ställningstagande. Kommunövergripande information är nödvändigt att ge varandra eftersom en kommun alltid måste betraktas som en helhet.

 Sen hem och pyssla med alla plantor! Längtar efter värme så att vi slipper bära in varje kväll.

Och nu är köttet i ugnen, som ska bli Wook när vi ska fira i morgon kväll. Strax ska jag åka och justera förra veckans kommunstyrelsehandlingar.

Senare i dag valplanering i Centerpartiet ...

Inga kommentarer: