måndag 8 september 2014

Dramatik under kommunstyrelsen ...

Under kommunstyrelsens sammanträde hände det som inte får hända, vi fick veta att vårt vattenmagasin, vattentornet tömts och vattnet till hushållen var slut. Man hittade inte felet direkt trots intensivt sökande.

Krisledningsnämnden, där chefstjänstemän och politiker ingår, sammankallades. Efter kommunstyrelsen sågs vi i krisledningsnämnden igen ... ... ... Nu fungerade pumparna igen. Alla får inte vatten direkt, men vi hoppas att allt ordnat sig i morgon!

Vi ska ses i krisledningsnämnden på förmiddagen för en återkoppling av läget.

Här på kommunens hemsida ...

Inga kommentarer: