tisdag 16 september 2014

Hittade 34:an ...

Egentligen skulle vi titta efter lingon, vi hade inte tid förrän nu! Hittade en handfull ungefär ;-), men så tyst och vindstilla det var. Solen sken emellanåt och kaffet dracks vid älgpass 34. Ingen kom ...

I morgon räknas de sista rösterna på Elektron. Det är då det avgörs!

Höstens första nämndmöte i BoU, på måndag. Där hittar jag på sidan 11 i delårsrapporten uppgift på hur många som inom 3 år börjat på universitet/högskola efter avslutad gymnasieutbildning. Andelen kvinnor har sjunkit från 42% ... 2011 till 25% 2013, att jämföra med rikets 44,5%.
Siffran för män har mer än fördubblats mellan åren till 28,4% 2013, men ligger fortfarande under rikets 37,6%.
Det finns ingen förklaring i delårsrapporten till vad orsaken kan vara. Det sorgliga är att man säger att man arbetar för att höja siffran för hur många som går till högra studier! 

Budgetuppföljningen efter augusti är inte klar, den får vi senare ... frågan är, kommer Barn- och utbildningsnämnden att avsluta 2014 på plus eller minus?

Inga kommentarer: