söndag 21 september 2014

Sant, osant eller pinsamt!?

Nu har regnet kommit, men inte i så´n mängd som SMHI varnade för. I morgon höstens första Barn- och utbildningsnämnd med endast några få ärenden.
Några barn står i kö till förskolan, men der finns i dagslägen tomma platser på alla förskolor och en avdelning stängd även i centrala Gnesta. Platser finns också på förskolorna i Ytterorterna.


I Delårsrapporten, där SVMP redovisar om/hur de uppfyllt de mål som sattes upp för 2014, finns en del att fundera över.
Det blir GRÖNT om målet är uppfyllt
GULT om målet är delvis uppfyllt
RÖTT och målet ej är uppfyllt
Visst är de´ ganska tydligt, men majoriteten och vi i oppositionen blir aldrig överens om ”om målet är uppfyllt eller inte.”
 
Ni ska få ett exempel: Mål 1 …”BoU:s verksamheter ska ge barn och elever möjligheter till aktiviteter på sin egen ort.” Målet är GRÖNT!
·        LEK-kurser (Lärorikt Engagerande Kul) i alla tätorter för att på så sätt vidga möjligheterna till aktiviteter i hela kommunen.

·        På vuxenutbildningen och fritidsgården Chill pågår planering för att genomföra aktiviteter i alla kommunens tätorter under hösten.

Målet beslutades för nio (9) månader sen, nu vidgar vi möjligheter och planerar … och anser att ”målet är uppfyllt”. Jag tycker att målet är RÖTT!
Sen är det den vanliga visan, att man underbudgeterar förskolan och nu försöker slå i oss att det har flyttat in fler barn än vad man visste när man gjorde Framtidsplanen!
Planen antogs 2013-12-11, där kan man läsa på sidan 5 och sidan 22 … så vet man svaret, underbudgeterat!
Naturligtvis redovisas ekonomin i siffror. SVMP kommer att få en budget helt i balans, på kronan!
Men frågan är egentligen inte om det står noll på sista raden, utan har man använd 251 291 000 kronor 2014 till rätt saker?

Inga kommentarer: