måndag 8 september 2014

Sex dagar kvar till Valdagen!

Enligt almanackan skulle vi i dag ha haft presidium i Barn- och utbildningsnämnden, det vill säga förmötet till höstens första nämndsammanträde den 22 september ... MEN mötet är flyttat till på onsdag eftersom Delårsrapporten t.o.m. augusti, som gäller hur SVMP lyckats med uppsatta mål och hur de klarat budgeten för i år, inte är klar!!!?

I juni fick vi veta att SVMP befarade att årets underskott skulle bli nästan två (2) miljoner i Barn- och utbildningsnämnden. Det fanns besparingsförslag inom IT och leasingavtal, förslag som visade sig inte hålla.

Kollar nu igen i plattan, ännu ingen Delårsrapport ... behöver den i dag för att ha möjlighet att studera den innan onsdag ... så här mitt i valrörelsens sista vecka!

På eftermiddagen har vi höstens första kommunstyrelse ... i morgon i Valstugan 11 - 13.30, hem och baka äppelkaka till kvällens sammanträde och åter i Valstugan 16 - 18. Vi ses!

Inga kommentarer: