fredag 18 mars 2016

Byt madrasser nu! ... muntlig reservation

Reserverade mej på KS, men även på Barn- och utbildningsnämnden i samma ärende:
"Ianspråktagande av nyinvesteringar/reinvesteringar ... ..."

Kanske har vi i kommunen en omständig ordning, men vi som sitter i nämnder och styrelser har ju tidigare sagt ok till "systemet": Kommunfullmäktige tar en Plan för investeringar och sen lyfter vi upp det som ärende på nämnden när det är dags att köpa ... klassrumsmöbler eller vad det nu är.

2016 års variant inte ok!: Jag tycker att:
"Investeringsärenden ska skrivas fram när köpet ska göras. Och då ska det framgå vad som ska köpas och till vilket pris. Och till vilken skola".

Men nu har majoriteten nästan sagt ... ok köp vad ni vill, när ni vill ... ni kan läsa i handlingarna på kommunens hemsida.

Det betyder att det inte finns en enda krona till i år som kan användas för att ersätta material med olämpliga kemikalier i NU. Det är upprörande ...!
Vi har fått en redovisning på Barn- och utbildningsnämnden utifrån utredningen som gjorts efter att vår motion "Giftfri vardag kräver handling" bifölls.

På kommunstyrelsen fick jag besked om att, under 2016 skulle man göra en plan ... om vad som ska bytas ut och vad kostnaden blir! Därefter skulle medel för utbyte av olämpliga material i förskolan läggas in i budget 2017.


ALLDELES FÖR SAKTA, byt madrasser nu med det samma!

Inga kommentarer: