söndag 20 mars 2016

Centerpartiet motionerar, KF 29 mars 2016

Ärende 5: Obesvarade motioner ...
... från Centerpartiet

- Tag fram en övergripande IT-plan för Gnesta kommun med särskild plan för förskolan och grundskolan. Inlämnad 2014-01-07.
- Ge skolan en möjlighet att införa tvålärarsystemet. Inlämnad 2015-05-13.
- Utformning av nytt äldreboende. Inlämnad 2015-05-19
- Trafiklösning vid Stora Torget. Inlämnad 2015-12-01
... Handläggning pågår av dessa fyra.

Centerpartiet har även två motioner som bifallits, men ännu inte effektuerats.
- Giftfri vardag kräver handling. Inlämnad 2013-11-07. Utredning är gjord, nu ska man göra en handlingsplan och lägga in i 2017 års budget. Alldeles för långsamt! Pengar borde funnits med i 2016 års investeringsbudget eller så skulle majoriteten gjort en omfördelning i budgeten när man blev medveten om problematiken.
- Kostpolicy inom förskola, grundskola och äldreomsorg. Inlämnad 2014-02-24. Enligt beslut på senaste Barn- och utbildningsnämnden kommer Kostpolicyn upp på juninämnden. Tack för att ni sa ja till mitt yrkande, så att vi äntligen får besked.

Med på dagordningen har vi även nya motionen: "Vald skola som basskola."

Inga kommentarer: